จังหวัดลพบุรีประชุมหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลพบุรี กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิง ครั้งที่ 2 

จังหวัดลพบุรีประชุมหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลพบุรี กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิง ครั้งที่ 2 

วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 090.00 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลพบุรี กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิงล้นเมืองครั้งที่ 2 โดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติจากการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลพบุรีกรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิงล้นเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรมธนารักษ์ สำรวจพื้นที่เช่าที่ดิน/อาคารของประชาชนบริเวณเมืองเก่า และนำข้อมูลมาหารือร่วมกันเพื่อร่วมกันเสนอแนะหาทางออกร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน และจัดทำสรุปกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงแจ้งกรมธนารักษ์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงได้จัดให้มีการประชุมในวันนี้ เพื่อสรุปข้อมูลกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
โดยมติที่ประชุมวันนี้ได้เห็นชอบในข้อเสนอของจังหวัดลพบุรี เสนอต่อกรมธนารักษ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณีเช่าที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์ ใน 4 กรณี ได้แก่ 1) อยู่อาศัย (ชำระค่าเช่ารายปี) 2) อยู่อาศัยและประกอบการค้า (ชำระค่าเช่ารายเดือน) 3) เพื่อประโยชน์อย่างอื่น (ชำระค่าเช่ารายปี) 4) เทศบาลเมืองลพบุรีเช่าตรงต่อกรมธนารักษ์ และเทศบาลฯ นำไปให้เช่าต่อ (ชำระค่าเช่ารายเดือน) เสนอให้ลดค่าเช่า ในอัตรา 50% ไปจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องลิงเสร็จสิ้น สำหรับกรณีการเช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสำรวจข้อมูลการเช่าให้เป็นปัจจุบันและให้จัดการประชุมเพื่อหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670419 จังหวัดลพบุรีประชุมหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลพบุรี กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิง ครั้งที่ 2.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar