อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมหารือพี่น้องเกษตรกรเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันกรณี “การเผาตอซักข้าว” ในพื้นที่ หมู่ 13 ต.โพธิ์เก้าต้น 

อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมหารือพี่น้องเกษตรกรเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันกรณี “การเผาตอซักข้าว” ในพื้นที่ หมู่ 13 ต.โพธิ์เก้าต้น 
       เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันกรณี “การเผาตอซักข้าว”ในพื้นที่โดยมี ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 ต.โพธิ์เก้าต้น นายก อบต.โพธ์เก้าต้น และประชาชนหมู่ 13 ต.โพธิ์เก้าต้น ประมาณ 60 คน เข้าร่วม ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันกรณี “การเผาตอซักข้าว”ในพื้นที่
       ทั้งนี้จากการซักถามชาวบ้านผู้ปลูกข้าวหมู่ 13 ต.โพธิ์เก้าต้น มีบ้านที่ปลูกข้าวประมาณ 70 ครัวเรือน เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ มีปัญหาหลังการเกี่ยวข้าวแล้วจะมีฟางข้าวและข้าวแตกใหม่ที่เรียกว่า ข้าวดีด (ข้าวที่คละสายพันธ์เริ่มแตกกอ) ยากต่อการจำจัดหากปล่อยทิ้งไว้จะเป็นต้นข้าว(ที่ไม่ต้องการ) ที่กำจัดยากจึงต้องหาวิธีกำจัดที่เร็วเพื่อให้เสร็จสิ้นก่อนหน้าฤดูทำนารอบต่อไปจึงต้องเผาเพื่อสะดวกและเร็ว (แต่หากไม่เผาจะต้องจ้างรถไถกลบตอซังข้าวอย่างน้อย ๒ ครั้ง เป็นการเพิ่มต้นทุนมากขึ้น)
ซึ่งจากการหารือร่วมกันได้เสนอแนวทาง ประกอบด้วย  1. ขอความร่วมมือเจ้าของแปลงนา แจ้งรถเกี่ยวข้าวปรับระดับขอเกี่ยวข้าวให้ตอข้าวสูงจากพื้นดินประมาณ 20 เซ็นต์ติเมตร จากเดิมสูง 50 เซ็นต์ติเมตร เพื่อให้มีตอซังที่ง่ายต่อการกำจัด 2. เกษตรอำเภอสำรวจแปลงนาข้าวตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเพื่อแจกจ่ายสาร พด./ EM ที่จะนำไปย่อยสลายต่อตอซังข้าวให้ชาวนา 3. หน่วยการภาครัฐต้องสนับสนุนรถเก็บบีบอัดฟางข้าวทุกแปลงนาที่ชาวนาได้เก็บเกี่ยวแล้ว 4. หน่วยงานเกษตรฯ ประสานชลประทานกำหนดช่วงเวลาปล่อยน้ำเข้าทุ่ง เพื่อใช้น้ำเป็นตัวช่วยบวกกับสาร พด.หรือ EM เร่งการย่อยสลาย
ในที่ประชุมประชาชนแจ้งว่าทุกคนในหมู่บ้านยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และพร้อมจะปฏิบัติตามคำแนะนำแต่จะมีประชาชนต่างพื้นที่เข้ามาหาหนู หาปลาและไม่ใช่เจ้าของแปลงนามาสร้างความเดือดร้อนและแปลงนาในพื้นที่มีบางแปลงเป็นคนจังหวัดอื่นไม่ทราบกฎกติกาตามที่จังหวัดแจ้ง (ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ) จึงเป็นปัญหาที่อยากให้ช่วยแก้ไข โดยส่วนราชการจะทำประชาสัมพันธ์และเข้าระงับเหตุ หากเกิดเพลิงรุกลามไหม้ พื้นที่ทันที
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670419 อำเภอเมืองลพบุรี ประชุมหารือพี่น้องเกษตรกรเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันกรณี.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar