เรือนจำกลางลพบุรี จะดำเนินการขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรือนจำกลางลพบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 (รวม 12 เดือน) กำหนดลงทะเบียนและยื่นเอกสาร ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางลพบุรี และการเสนอราคาด้วยวาจาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
             ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุและอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางลพบุรี เลขที่ 88 ถนนพระปิยะ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-411068 ต่อ 33
    
-----------------------------------------

                           สุภาพร  แก้วพาณิชย์/ข่าว
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น