แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2563 - 2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับสมบูรณ์

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 -2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565)
ฉบับสมบูรณ์กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรี


แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2563 - 2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับสมบูรณ์ วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น