ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง (แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

>>>>>>>>> ข่าวประกวดราคา <<<<<<<<<<<

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง (แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) เพื่อให้เด็กและเยาวชนในความควบคุมดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวซนเขต 11 ไว้บริโภค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 รวมเป็นเวลา 12 เดือน 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ www.djop.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 036776010 ในวันและเวลาราชการ

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น