ภารกิจนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ. สกลนคร 18 ก.พ.นี้ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมพบปะประชาชน

ภารกิจนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ. สกลนคร 18 ก.พ.นี้ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมพบปะประชาชน
​นายกรัฐมนตรี พบปะพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดบายพาสเทศบาลนครสกลนคร
วานนี้ (17 ก.พ. 2567) เวลา 16.50 น. บรรยากาศของการลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร                ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ภารกิจแรก ที่บริเวณตลาดสดบายพาสเทศบาลนครสกลนคร วันนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษ นายกรัฐมนตรี พบปะพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ด้วยความเป็น
ภารกิจนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ. สกลนคร 18 ก.พ. 2567 
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงภารกิจของ นายเศรษฐา    ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ. สกลนคร   วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
• ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีมีภารกิจดังนี้
➢ เดินทางไปสักการะพระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
➢ หารือประเด็นความเดือดร้อนเรื่องการทำประมงน้ำจืดและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หนองหาร
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
➢ มอบใบอนุญาตทำประโยชน์ในพื้นที่ของราชการ และพูดคุยประเด็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ณ วัดถ้ำผาแด่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
➢ เยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาคุณภาพดิน การจัดการแหล่งน้ำของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อาคารสัมมนา 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
➢ ประชุมหารือแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดสกลนคร ณ อาคารสัมมนา 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
• ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีภารกิจดังนี้
➢ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมคราม “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” และจับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและกลุ่มผลิตสินค้าผ้าย้อมคราม ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
➢ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ชัยทวีลึมบองการุณย์เวช ติดตามการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และพบปะประชาชน ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
➢ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร จับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและเกษตรกร และพบปะประชาชน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโทง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar