นายปานปรีย์ พหิทธานุชกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทร์) ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 21 เมษายน 2567 โดยกำหนดการประกอบด้วย

นายปานปรีย์ พหิทธานุชกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทร์) ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ที่จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 21 เมษายน 2567 โดยกำหนดการประกอบด้วย

 เวลา 05.30 น. ทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย –ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย –นครหลวงเวียงจันทน์)

 เวลา 10.30 น.พิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี การเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย –ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์)โดย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร) พร้อมประธานร่วมฝ่าย ออสเตรเลีย และประธานร่วมฝ่าย สปป.ลาว

 เวลา 13.45 น. นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และประเทศคู่เจรจา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวน อำเภอโพธิ์ตาก

 เวลา 16.00 นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และประเทศคู่เจรจา ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ ผ้าและสิ่งทอ (Fabric & TextilesCreative Design Center หรือ FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 เวลา 17.30 น. พิธีเปิดมหกรรมดนตรีริมฝั่งโขง เฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย –ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล)
#หนองคาย #30ปีสะพานมิตรภาพไทยลาว #ไทย #เวียงจันทน์ 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar