พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3  มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่ชาวบ้านที่ยากไร้ให้ดีขึ้น ในพื้นที่ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3  มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์ฯ เพื่อช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่ชาวบ้านที่ยากไร้ให้ดีขึ้น ในพื้นที่ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ 28 มีนาคม  2567 เวลา 09.30 น. พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 3  หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 2 วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์ฯ แก่ผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ 8  ตำบลป่าตาล  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง  พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องที่ ผู้ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์  และประชาชนร่วมพิธีในครั้งนี้
โครงการสังฆประชานุเคราะห์ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ถือเป็นโครงการ ตามดำริของเจ้าคณะภาค 3 ที่ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ โดยขอให้คณะสงฆ์ได้ตรวจตราดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ว่ามีประชาชนคนใดมีความเดือดร้อน ให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตามศักยภาพ มีประชาชนเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย พิจารณาสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่ที่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และยกระดับความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น 
สำหรับการสร้างบ้านหลังนี้ เป็นหลังที่ 3  ของโครงการ ณ บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีสภาพปัญหาคือเป็นครอบครัวมีการหย่าร้าง มีผู้อาศัย 4 คน เป็นผู้ใหญ่ 2 คน และเด็กน้อย 2 คน โดย 1 ใน 2 คน เป็นเด็กพิเศษ มีร่างกายอ่อนแรง ซึ่งเทศบาลตำบลป่าตาลได้ประสานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี เข้ารับการักษาและบำบัดด้วยแล้ว
ทั้งนี้โครงการสังฆประชานุเคราะห์สร้างบ้านช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมภ์ จากพระเดชพระคุณ พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี  เจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประชานาถ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี  ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลป่าตาล คหบดี หจก.ชัยโชติก่อสร้าง มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์และพุทธศาสนิกชนทั่วๆไป มูลค่า 130,000 บาท โดยมีกำลังพลในการสร้างบ้านจากกองพันรบพิเศษที่  ค่ายวชิราลงกรณ์ (ค่ายป่าหวาย) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯลฯ โดยไม่มีค่าตอบแทน ทำกันด้วยใจเป็นที่ตั้ง พร้อมกันนี้ ในวันนี้ คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ได้นำถุงยังชีพ มามอบให้ผู้ป่วยติดเตียง และมอบข้าวสาร ให้แก่ประชาชนจำนวน 500 ครอบครัว โรงทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนอีกด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670328 พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์ฯ.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar