ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงจับมือภาคราชการ เอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทดลองออกแบบแผนการท่องเที่ยวในชุมชนหวังยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน 

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงจับมือภาคราชการ เอกชน และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมทดลองออกแบบแผนการท่องเที่ยวในชุมชนหวังยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างยั่งยืน 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 ที่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  ได้จัดกิจกรรมทดลองแผนการท่องเที่ยวชุมชนในโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายประทีป อ่อนสลุง อาจารย์สุรชัย เสือสูงเนิน ผู้ประสานงานชุมชนวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2566 รวมระยะเวลา 2 วัน 
ชุมชนไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง  ชุมชนหลังพนังกั้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา อาทิ เขาพญาเดินธง ซึ่งในอดีตเคยเป็นชุมชนลุ่มแม่น้ำป่าสัก จึงเป็นจุดผ่านทางการค้าระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานจึงได้รับประเพณีวัฒนธรรมจากทั้งคนภาคกลางและภาคอีสาน จนมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและเรียกตัวเองว่า ไทยเบิ้ง ซึ่งไม่ได้เป็นชื่อชาติพันธุ์ แต่เป็นชื่อวัฒนธรรม โดยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นชัดเจนคือ สำเนียงเหน่อ สะพายย่าม นามสกุลต้องมีสลุง
โดย กิจกรรมทดลองออกแบบแผนการท่องเที่ยวในชุมชนในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ โดยการนั่งรถอีแลนแตนไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ ศูนย์การทอผ้า ศูนย์ทำของเล่นจากใบตาล จุดการแสดงศิลปะร่วมสมัย Street Art  และอาหารพื้นบ้าน กินข้าวกินปลา ประสาไทยเบิ้ง   นั่งรถอีแลนแตนชมบรรยากาศ “จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ” จุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังได้สัมผัสคุณค่าทางปัญญา ทำจริง สุขจริง ด้วยมือเรา ด้วยกิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ  การทำขนมเบื้องไทยเบิ้ง  การทำพริกตะเกลือ และรับชมการแสดงรำโทนกับคนไทยเบิ้ง  Home Stay ในชุมชน  ซึ่งกิจกรรมไฮไลคือการแต่งกายไปทำบุญที่วัดด้วยชุดไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง 
ทั้งนี้หลังจากการจัดกิจกรรมจะนำข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าคณะทำงานของชุมชน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการดำเนินงาน ต่อยอดเพื่อพัฒนาสังคมกับการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อย่างยั่งยืนต่อไป
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี 


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
660730 ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้ง บ้านโคกสลุงจับมือภาคราชการ เอกชน.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar