ผู้ว่าฯลพบุรี นำส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วนของจังหวัดลพบุรี ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567

ผู้ว่าฯลพบุรี นำส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วนของจังหวัดลพบุรี ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567
    วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.29 น. ที่ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์       นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ประกอบด้วย ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ภาคส่วน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงานฯ 
  ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดลพบุรี
ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดกิจกรรมไว้อย่างหลากหลาย เน้นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาต่อชาวลพบุรีและประเทศชาติ และกิจกรรมวิชาการ โดยกำหนดพื้นที่จัดงานภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี และบริเวณโบราณสถานใกล้เคียง ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้มีการประชุมเตรียมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดงานฯ มีความยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่า และสมพระเกียรติ


ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670110 ผู้ว่าฯลพบุรี นำส่วนราชการ องค์กรทุกภาคส่วนของจังหวัดลพบุรี ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาต.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar