อำเภอชัยบาดาล จัดงานประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก วัดสิงหาราม ต.บัวชุม ขับเคลื่อน Soft Power สู่คุณค่าทางวัฒนธรรม"

อำเภอชัยบาดาล จัดงานประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก วัดสิงหาราม ต.บัวชุม ขับเคลื่อน Soft Power สู่คุณค่าทางวัฒนธรรม"
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก และเยี่ยมชมตลาดย้อนยุคของดีเมืองบวชชุม(บัวชุม) โดยมีนายอภิชาติ ประจิตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องชาวบ้านบัวชุมและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี 
สำหรับประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก วัดสิงหาราม ตำบลบัวชุม เป็นการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำนา ทั้งนี้ตามความเชื่อของคนโบราณในแถบนี้ ที่เชื่อกันว่าทุกสิ่งมี  "ขวัญ"  หรือมีเทพเจ้าที่เรียกว่าพระแม่โพสพสถิตย์อยู่ เมื่อชาวบ้านทำนาเพาะปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวได้แล้ว ก่อนนำข้าวมาบริโภคหรือจำหน่าย จะมีการทำพิธี  "สู่ขวัญข้าว" ทำนองเป็นการบูชาพระแม่โพสพที่สถิตย์อยู่ในข้าว  เป็นการแสดงความเคารพต่อธรรมชาติ  ซึ่งต่อมาเมื่อรับวัฒนธรรมแบบชาวพุทธเถรวาท ซึ่งปฏิเสธการบูชา จึงได้ "ปรับ" ประเพณีนี้ให้เข้ากับวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมของคน คือการนำข้าวแรกเกี่ยวไปถวายพระ หรือก่อพระเจดีย์ เพื่อเป็นการทำบุญเป็นพุทธบูชาแทน และเป็นการปฏิบัติตามคำสอนในพระพุทธศาสนาก็ได้ถือคติปฏิบัติ เช่นนี้ สืบมาจนถึงปัจจุบัน  โดยจะนำข้าวใหม่มาหุงบริโภคครั้งแรก แต่จะหุงไว้เป็นจำนวนมากกว่าปกติ เพื่อให้เหลือหลังจากบริโภคแล้ว  ทั้งนี้ ถือเป็นเคล็ดว่าจะได้เหลือกินเหลือใช้ ไม่อดอยากยากจนอีกต่อไป   ในปีต่อไปของการทำไร่ทำนาก็จะได้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้าวใหม่ที่หุงนี้จะนำไปให้ผู้มีอาวุโส เช่นปู่  ย่า  ตา  ยาย  ลุง  ป้า  น้าอา ตลอดจนเผื่อแผ่ถึงลูกหลาน หลังจากนี้ก็หุงบริโภคตามปกติ และส่วนหนึ่งนั้น ชาวบ้านก็จะมีการนำข้าวเปลือกมารวมกันที่วัดก่อเป็นเจดีย์ข้าวเปลือก เพื่อทำบุญตามคติในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชา จากพิธีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นอุดมคติของ ชาวบ้านที่ให้ความสำคัญต่อข้าว ในฐานะแหล่งอาหารสำคัญ  เตือนสติผู้บริโภคให้สำนึกตระหนักถึงการบริโภคอย่างมีความหมาย และให้เห็นคุณค่า
นอกจากนี้ภายในงานยังมีตลาดย้อนยุค ลานวัฒนธรรม มีการรำโทนของกลุ่มผู้สูงอายุ นับเป็น Soft Power ของอำเภอชัยบาดาล ที่มุ่งธำรงอนุรักษ์คุณค่าประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670218 อำเภอชัยบาดาล จัดงานประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก วัดสิงหาราม ต.บัวชุม ขับเคลื่อน Soft Power สู่คุณค่าทางวัฒนธรรม.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar