ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่สามเณรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ที่ อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่สามเณรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ที่ อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ที่ วัดกัทลีพนาราม (บ้านกล้วย) อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร  88 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี พระครูโสภณปัญญาวุธ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่ เจ้าอาวาสวัดกัทลีพนาราม(บ้านกล้วย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นางสุวจี  ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ  พุทธศาสนิกชน  ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม 2567 พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด  โดยจังหวัดลพบุรี ได้จัดขึ้นจำนวน 5 วัดใน 5 อำเภอ  มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 396 คน ประกอบด้วย วัดหนองตาแดง อำเภอหนองม่วง 50 คน   วัดกัทลีพนาราม อำเภอบ้านหมี่  88 คน  วัดชัยมงคลวนาราม อำเภอสระโบสถ์  73 คน  วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม 86 คน  และวัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล 99 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670423 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่สามเณรโครงการบรรพชาอุปสมบท.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar