มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 5 ราย  ในพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 5 ราย  ในพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี

          วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับ ผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 1 ครอบครัว  ในพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี โดยมีนายปรัชญา เปปะตัง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ นางสง่า โมธินา อายุ 55 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
โดยเหตุการณ์เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 21.05 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ลักษณะเป็นบ้าน ไม้ชั้นเดียว หลังคาสังกะสี ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 ราย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร   
      ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทาน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภก แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นล้นพ้นโอกาสนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่าย   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี  ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น  ได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค  เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วย  
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670423 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ อำเภอพัฒนานิคม.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar