จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ วัดโคกกระเทียม ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ วัดโคกกระเทียม ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี
วันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ วัดโคกกระเทียม ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้เพื่อบริการประชาชน รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว และตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง นำความสุขรอยยิ้มมามอบให้กับพี่น้องประชาชน
       ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  กล่าวฝากกับประชาชนในพื้นที่ ตำบลโคกกระเทียมและตำบลใกล้เคียง ของอำเภอเมืองลพบุรี ว่า ขอให้ทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของในชาติ และขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมงานที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมกันทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตหนึ่งคนให้หลายๆ คนได้รับเพื่อเป็นการทำบุญต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดและช่วยกันสอดส่องบุคคลที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ต่อหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินการป้องกัน และปราบปรามให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่ 
ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการอุปการะเด็กชนบท  การมอบเงินสงเคราะห์ (พมจ.) และถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กาชาด) และเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ให้บริการประชาชน ซึ่งโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรีจะหมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอห่างไกลได้มีโอกาสได้รับบริการจากหน่วยงานราชการอย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรม การรับบริจาคโลหิตจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพจาก โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP  สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี  การบริการตัดผมฟรี การให้ความรู้ด้านกฎหมาย การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และการให้คำปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี  การออกบูธนิทรรศการและเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสังฆประชานุเคราะห์ “หนึ่งร้อย ร้อยดวงใจ” ของคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี  การให้ความรู้เรื่องประกันตน  การทำหมันสุนัขและแมว และบริการอื่น ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ อีกมากมายจากส่วนราชการของจังหวัด ซึ่งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
670424 จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ วัดโคกกระเทียม ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar